Công văn 8742/VPCP-NN

Nội dung toàn văn Công văn 8742/VPCP-NN 2023 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8742/VPCP-NN
V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 7527/BNN-KL ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Dự án).

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; quy định tại Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 6888/VPCP-CN ngày 08 tháng 9 năm 2023, Văn phòng Chính phủ chuyển lại văn bản số 7527/BNN-KL ngày 20 tháng 10 năm 2023 nêu trên để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ (bao gồm cả diện tích rừng đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét tổng hợp hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đầu tư và các quy định có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, CT, QP, CA
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; các Vụ: PL, CN;
- Lưu VT, NN (2). Kh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8742/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8742/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8742/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 8742/VPCP-NN 2023 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8742/VPCP-NN 2023 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8742/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành07/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8742/VPCP-NN 2023 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8742/VPCP-NN 2023 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu

              • 07/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực