Công văn 8748/UBND-ĐTMT

Công văn 8748/UBND-ĐTMT thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8748/UBND-ĐTMTdự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí minhTrung Lương


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số : 8748/UBND-ĐTMT
Về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi :

- Hội đồng Thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Bưu chính, Viễn thông;
- Sở Giao thông - Công chính;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;
- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;
- Bưu điện thành phố ; Công ty Điện lực TP;
- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận,

 

Ủy ban nhân dân thành phố có nhận được Công văn số 9014/BKH-TĐ&GSĐT ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra công tác đầu tư dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1); trong đó đề cập một số vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Chính quyền địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh) đối với dự án;

Về vấn đề trên, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác của Thành phố, làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để xem xét xử lý tất cả các tồn tại vướng mắc trong đầu tư và xây dựng đối với dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1), theo ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9014/BKH-TĐ&GSĐT ngày 07 tháng 12 năm 2007 (sao y đính kèm).

2. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Giám đốc Bưu điện thành phố và Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, tùy chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm khẩn trương giải quyết các công việc liên quan đến dự án nói trên; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để được chỉ đạo kịp thời.

3. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cần tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, quản lý lộ giới … có liên quan đến tuyến đường cao tốc.

4. Các thủ tục khác về quản lý đầu tư và xây dựng thực hiện đúng theo quy định hiện hành ./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ Giao thông Vận tải;
TTUB: CT, các PCT;
VPHĐ-UB: CPVP;
Các Phòng Chuyên viên;
Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8748/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8748/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực15/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8748/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 8748/UBND-ĐTMTdự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí minhTrung Lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8748/UBND-ĐTMTdự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí minhTrung Lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8748/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành15/12/2007
        Ngày hiệu lực15/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8748/UBND-ĐTMTdự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí minhTrung Lương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8748/UBND-ĐTMTdự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí minhTrung Lương

              • 15/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực