Công văn 876/KL-VP

Công văn số 876/KL-VP về việc đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 876/KL-VP đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 876/KL-VP
V/v đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng;
- Giám đốc các Vườn Quốc gia trực thuộc,

 

Thực hiện Công văn số 2312/BNN-TCCB ngày 05/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi nâng ngạch từ Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009. Căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 2312 (gửi kèm theo Công văn này, như về đối tượng, điều kiện dự thi, hồ sơ của người dự thi, các mẫu biểu kèm theo…) Cục Kiểm lâm yêu cầu giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng, giám đốc các Vườn Quốc gia trực thuộc lập danh sách các đối tượng có đủ điều kiện dự thi gửi về Cục Kiểm lâm (qua Văn phòng Cục) trước ngày 10/9/2009.

Trên cơ sở danh sách đăng ký và hồ sơ của các đơn vị gửi về Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch của Cục Kiểm lâm xét sơ tuyển và tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ. Đơn vị nào gửi danh sách và hồ sơ về chậm hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Kiểm lâm sẽ không chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Văn phòng Cục Kiểm lâm, điện thoại 04 3 7335674 (hoặc liên hệ trực tiếp với ông Trương Tất Bạt, điện thoại 0987 261 199; Email: [email protected]) để biết thêm chi tiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 876/KL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu876/KL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2009
Ngày hiệu lực31/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 876/KL-VP

Lược đồ Công văn 876/KL-VP đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 876/KL-VP đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu876/KL-VP
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýNguyễn Văn Cương
        Ngày ban hành31/08/2009
        Ngày hiệu lực31/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 876/KL-VP đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính

            Lịch sử hiệu lực Công văn 876/KL-VP đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính

            • 31/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực