Công văn 877/KL-TT&XDLL

Công văn 877/KL-TT&XDLL báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách thương binh liệt sĩ đối với công chức Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 877/KL-TT&XDLL báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 877/KL-TT&XDLL
V/v báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách TBLS đối với công chức Kiểm lâm.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Kiểm lâm vùng I, II, III;
- Các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

 

Thực hiện Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị Kiểm lâm trên toàn quốc báo cáo số lượng và tình hình giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức Kiểm lâm bị thương, hy sinh trong khi thi hành công vụ từ năm 2005 – 2010 theo mẫu kèm theo (các đơn vị tải biểu mẫu trên website: http://www.kiemlam.org.vn).

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15/8/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Nguyễn Văn Cương

 

Đơn vị

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC KIỂM LÂM
BỊ THƯƠNG, HY SINH TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TỪ NĂM 2005 - 2010

(Kèm theo Công văn số 877 KL-TT&XDLL ngày 23 tháng 7 năm 2010)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Hoàn cảnh, thời gian bị thương, hy sinh

Chế độ chính sách

Lý do

Ghi chú

Được hưởng

Không được hưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 877/KL-TT&XDLL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu877/KL-TT&XDLL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2010
Ngày hiệu lực23/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 877/KL-TT&XDLL

Lược đồ Công văn 877/KL-TT&XDLL báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 877/KL-TT&XDLL báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu877/KL-TT&XDLL
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýNguyễn Văn Cương
        Ngày ban hành23/07/2010
        Ngày hiệu lực23/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 877/KL-TT&XDLL báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 877/KL-TT&XDLL báo cáo tình hình giải quyết chế độ chính sách

           • 23/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực