Công văn 877/TCT-TS

Công văn số 877/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 877/TCT-TS hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 877/TCT-TS
V/v: Quyết toán tiền thuê đất năm 2005.  

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bắc Giang

 

Trả lời công văn số 77 CT/QLDN ngày 20/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Tại Khoản 2 quy định “Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/01/2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2006”;

- Tại Khoản 3 quy định “Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiều năm thì trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước không phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. Hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của thời gian tiếp theo, theo quy định tại Nghị định này”.

Như vậy, đơn giá thuê đất mới theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ chỉ được áp dụng từ ngày 01/01/2006, có nghĩa là chỉ thực hiện khi tính tiền thuê đất cho năm 2006 trở đi. Việc thu tiền thuê đất năm 2005 vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đề nghị Cục thuế căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 897 TCT/TS ngày 29/3/2005 của Tổng cục Thuế để thực hiện quyết toán tiền thuê đất năm 2005 đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 877/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu877/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 877/TCT-TS hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 877/TCT-TS hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu877/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành10/03/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 877/TCT-TS hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất

          Lịch sử hiệu lực Công văn 877/TCT-TS hướng dẫn quyết toán tiền thuê đất

          • 10/03/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/03/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực