Công văn 8771/VPCP-KTTH

Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8771/VPCP-KTTH
V/v rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7408/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2011), ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15899/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2011 về việc rà soát lựa chọn các Khu Kinh tế ven biển (sau đây viết tắt là KKT) để tập trung đầu tư giai đoạn 2012-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý trong năm kế hoạch 2012, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KKT theo như các tiêu chí nêu tại công văn số 7408/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên đây; việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án phải theo đúng nguyên tắc của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan căn cứ Điều 17 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về huy động vốn đầu tư phát triển các KKT thời gian qua, xây dựng Đề án rà soát, xác định tiêu chí lựa chọn một số KKT trọng điểm có tiềm năng, vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế -xã hội của vùng để tập trung đầu tư phát triển hạ tầng KKT giai đoạn từ năm 2013 trở đi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8771/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8771/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8771/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8771/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung

           • 09/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực