Công văn 8776/VPCP-DMDN

Nội dung toàn văn Công văn 8776/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8776/VPCP-DMDN
V/v phê duyệt chủ trương Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 2385/UBQLV-CN ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 (sao gửi kèm theo).

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan có ý kiến bằng văn bản về kiến nghị của Ủy ban tại văn bản nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 16 tháng 11 năm 2023 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Quá thời hạn trên mà chưa có văn bản tham gia, các Bộ được xác định là đồng ý với đề xuất nêu trên của Ủy ban và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 39/2022/NĐ-CP./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, KHĐT, CT;
- Ủy ban Quản lý vốn NNTDN;
- Tổng công ty Thuốc lá VN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Thảo

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8776/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8776/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8776/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 8776/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8776/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8776/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành08/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8776/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8776/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá

              • 08/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực