Công văn 878/VPCP-KTTH

Công văn số 878/VPCP-KTTH về việc đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 878/VPCP-KTTH đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 878/VPCP-KTTH
V/v đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 103/BKH-KTĐP< ngày 7 tháng 01 năm 2008 và số 219/BKH-KCHT&ĐT ngày 10 tháng 1 năm 2008 về đề nghị được hỗ trợ, bổ sung vốn đầu tư cho một số công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh tại các văn bản nêu trên theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- UBND các tỉnh: Đồng Tháp, Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 878/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu878/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 878/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 878/VPCP-KTTH đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 878/VPCP-KTTH đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu878/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 878/VPCP-KTTH đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 878/VPCP-KTTH đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh

             • 05/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực