Công văn 8785/VPCP-DMDN

Nội dung toàn văn Công văn 8785/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8785/VPCP-DMDN
V/v phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại SCIC và Đề án cơ cấu lại SCIC đến năm 2025

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin Truyền thông.

Văn phòng Chính phủ nhận được các công văn số 2394/TTr-UBQLV và 2395/TTr-UBQLV ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Đề án cơ cấu lại SCIC đến năm 2025 (sao gửi kèm theo).

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ có ý kiến bằng văn bản về nội dung trình của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại văn bản nêu trên và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 16 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8785/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8785/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8785/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 8785/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8785/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8785/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành09/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8785/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8785/VPCP-DMDN 2023 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước

              • 09/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực