Công văn 879/HĐNTNN

Công văn số 879/HĐNTNN của Hội Đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

Nội dung toàn văn Công văn 879/HĐNTNN hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
 NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 879/HĐNTNN
V/v: Hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu
các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ Trưởng, Thủ Trưởng Cơ Quan Ngang Bộ, 
- Chủ tịch ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

 

Thực hiện công điện số 496 CĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã có công văn số 581/HĐNTNN ngày 05/4/2006 và công văn số 582/HĐNTNN ngày 05/4/2006 đề nghị các Bộ, địa phương rà soát, thống kê các công trình thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA của Bộ, địa phương. Tiếp theo công văn nêu trên, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước hướng dẫn các Bộ, ngành, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc các đối tượng trên như sau:

1. Đối với các công trình có Hội đồng nghiệm thu nhà nước thì các thành viên là Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, đặc biệt là theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện dự án trên địa bàn của mình hoặc do mình quản lý.

Đối với những công trình không có hội đồng nghiệm thu Nhà nước thì Thứ trưởng hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách xây dựng cơ bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phổ biến, hướng dẫn các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng đến các chủ đầu tư: kiểm tra việc thực hiện các dự án do mình quản lý; kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo các quy định tại Nghị định số 209/NĐ/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư định kỳ báo cáo về Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện dự án; đặc biệt là tình hình chất lượng, tiến độ, công tác quản lý chi phí, nghiệm thu các sản phẩm của dự án.

3. Giao cho cơ quan chức năng quản lý đầu tư xây dựng của Bộ (đối với các công trình của Bộ, ngành), Sở Xây dựng (đối với công trình của địa phương) trực tiếp kiểm tra công tác quản lý chất lượng xây dựng trong đó có công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Khi có nghi ngờ về chất lượng thì cơ quan kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư làm rõ hoặc mời chuyên gia, thuê tư vấn xem xét, đánh giá và báo cáo kịp để kịp thời xử lý.

4. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm về cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng để tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Bí Thư TW (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: HĐNTNN, VPBXD, Cục GĐ

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 879/HĐNTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu879/HĐNTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2006
Ngày hiệu lực16/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 879/HĐNTNN

Lược đồ Công văn 879/HĐNTNN hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 879/HĐNTNN hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu879/HĐNTNN
        Cơ quan ban hànhHội đồng nghiệm thu nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành16/04/2006
        Ngày hiệu lực16/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 879/HĐNTNN hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 879/HĐNTNN hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

           • 16/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực