Công văn 8792/VPCP-KTTH

Nội dung toàn văn Công văn 8792/VPCP-KTTH 2023 bổ sung vốn cho Dự án đường Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8792/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn cho Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 12203/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2023 việc bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nghiên cứu báo cáo và đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 12203/BGTVT-KHĐT nêu trên (gửi kèm theo), báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 theo quy định.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, CN;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8792/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8792/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(15/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8792/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8792/VPCP-KTTH 2023 bổ sung vốn cho Dự án đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8792/VPCP-KTTH 2023 bổ sung vốn cho Dự án đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8792/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành09/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (15/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8792/VPCP-KTTH 2023 bổ sung vốn cho Dự án đường Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8792/VPCP-KTTH 2023 bổ sung vốn cho Dự án đường Hồ Chí Minh

              • 09/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực