Công văn 8802/BTC-TCHQ

Công văn 8802/BTC-TCHQ năm 2016 áp dụng công văn 1677/BTC-TCT hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng khắc phục vụ sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8802/BTC-TCHQ
V/v áp dụng công văn s 1677/BTC-TCT ngày 29/1/2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Cục Thuế tỉnh, thành phố.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn s523/HQĐL-NV ngày 04/05/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc áp dụng công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng khc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 29/01/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 1677/BTC-TCT hướng dẫn về các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được đnh danh, tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị được hưng dẫn tại công văn số 1677/BTC-TCT từ ngày 01/01/2015 đến ngày 29/1/2016 thì không Điều chỉnh lại.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc mua) máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trước ngày 29/1/2016 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (hoặc trả thuế GTGT khi mua hàng), bán ra từ ngày 29/1/2016 thì doanh nghiệp lập hóa đơn ghi hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được kê khai, bù trừ số thuế GTGT đầu vào ở khâu nhập khẩu với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa, dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan, Cục Thuế biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, TCT;
- Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8802/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8802/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8802/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực