Công văn 8802/VPCP-KTTH

Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8802/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3618/BNN-CB ngày 22 tháng 10 năm 2012, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại công văn số 1563/UBND-KTN ngày 09 tháng 10 năm 2012 về việc hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn nêu trên, bảo đảm kịp thời và đúng quy định của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại có cơ chế khoanh nợ, gia hạn nợ cho nông dân trồng mía và các doanh nghiệp tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại tình hình tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long để kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8802/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8802/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2012
Ngày hiệu lực02/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8802/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành02/11/2012
        Ngày hiệu lực02/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh

           • 02/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực