Công văn 881/TTCP-VP

Công văn số 881/TTCP-VP về việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 881/TTCP-VP điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009


THANH TRA CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 881/TTCP-VP
V/v điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chánh thanh tra các Bộ, ngành Trung ương;
- Chánh thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 239-TB/TW ngày 10/4/2009 về tăng cường thanh tra, kiểm tra để chủ trương kích cầu được thực hiện đúng mục đích, đối tượng, đạt hiệu quả cao và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2616/VPCP-KNTN ngày 23/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch thanh tra năm 2009, Tổng thanh tra có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thanh tra Bộ, ngành Trung ương; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình cụ thể của Bộ, ngành, địa phương chủ động điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 theo hướng tập trung nắm tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định thanh tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến những lĩnh vực có liên quan trực tiếp các giải pháp của Chính phủ về thực hiện các gói kích cầu và đảm bảo an sinh xã hội, chống suy giảm kinh tế … do các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện như: kích cầu đầu tư (dự án khôi phục sản xuất nâng cao năng lực sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng …), kích cầu tiêu dùng (chủ trương hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản; chính sách đối với 61 huyện khó khăn; hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm; hỗ trợ giảm nghèo …) theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

2. Việc thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên và khoáng sản chỉ tiến hành thanh tra đối với doanh nghiệp, địa bàn có vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm; đối với các cuộc thanh tra đã triển khai thì tiếp tục thực hiện, nhưng phải chỉ đạo đúng nội dung, phạm vi thanh tra, kết thúc thanh tra đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

3. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 345/KH-TTCP ngày 06/3/2008 và Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ. Trước hết làm tốt việc rà soát, kiểm tra, phân loại từng vụ việc cụ thể để xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành. Từ đó đề xuất, kiến nghị, xác định thời hạn và trách nhiệm giải quyết đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, vụ việc đông người.

4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, chú ý việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra; rà soát, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng đã được phát hiện và dư luận quan tâm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Phó TTg CP Trương Vĩnh Trọng; (để báo cáo)
- Tổng thanh tra;(để báo cáo)
- Các Phó Tổng thanh tra;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 881/TTCP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu881/TTCP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 881/TTCP-VP điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 881/TTCP-VP điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu881/TTCP-VP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 881/TTCP-VP điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 881/TTCP-VP điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009

           • 04/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực