Công văn 881/TTg-CN

Công văn 881/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 881/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Phan Thiết Dầu Giây


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5486/TTr-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2018 và số 7249/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 7 năm 2018), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2511/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 và số 3322/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (Khung chính sách) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện triển khai Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch.

3. Khung chính sách này thay thế Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 265/TTg-KTN ngày 28 tháng 02 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 881/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu881/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực12/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 881/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Phan Thiết Dầu Giây


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 881/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Phan Thiết Dầu Giây
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu881/TTg-CN
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành12/07/2018
       Ngày hiệu lực12/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 881/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Phan Thiết Dầu Giây

             Lịch sử hiệu lực Công văn 881/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Phan Thiết Dầu Giây

             • 12/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực