Công văn 8811/BTC-HCSN

Công văn 8811/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8811/BTC-HCSN 2013 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động các cấp Hội Luật gia


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8811/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình có biện pháp cụ thể để đảm bảo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ hiện hành của Nhà nước, tương xứng với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

Tại Điều 1 Quyết định 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù quy định: Căn cứ quy định về cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù tại Điều 1 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ nội dung và quy trình bảo đảm, hỗ trợ kinh phí đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc phân cấp bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với các hội có tính chất đặc thù thuộc phạm vi quản lý.

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Quyết định 71/2011/QĐ-TTg đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp hoạt động theo quy định.

Ngoài ra, về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Nhu cầu kinh phí chi trả tiền thù lao hàng tháng cho người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội đã được xử lý từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương (Bộ Tài chính đã có công văn số 15946/BTC-NSNN ngày 16/11/2012 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chuyên trách tại các Hội đặc thù).

- Về quy trình bảo đảm, hỗ trợ kinh phí:

Hội Luật gia các tỉnh căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, lập dự toán kinh phí được ngân sách nhà nước đảm bảo và kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách quyết định cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- TW Hội Luật gia VN;
- Lưu: VT; Vụ HCSN. (75b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8811/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8811/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2013
Ngày hiệu lực08/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8811/BTC-HCSN 2013 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động các cấp Hội Luật gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8811/BTC-HCSN 2013 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động các cấp Hội Luật gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8811/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành08/07/2013
        Ngày hiệu lực08/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 8811/BTC-HCSN 2013 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động các cấp Hội Luật gia

         Lịch sử hiệu lực Công văn 8811/BTC-HCSN 2013 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động các cấp Hội Luật gia

         • 08/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực