Công văn 882/TTg-KGVX

Công văn 882/TTg-KGVX năm 2016 về thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/TTg-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

Xét kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện, Quyết định s29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhim HIV, người sau cai nghiện ma túy, người Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (báo cáo số 11/BC-BLĐTBXH ngày 11/3/2016); ý kiến của các Bộ tại văn bản: số 5345/BTC-TCNH ngày 21/4/2016 của Bộ Tài chính, số 2606/BKHĐT-TCTT ngày 06/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 797/NHCS-KHNV ngày 30/3/2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội; ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 13/5/2016), Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý kéo dài thi gian thí Điểm thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau đó sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để từ năm 2018 triển khai mở rộng trên phạm vi c nước.

2. Về nguồn vốn để cho vay:

- Đối với năm 2016, ngân sách Trung ương cấp 15 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 15 tỷ đồng để cho vay. Trong thi gian chưa bố trí được nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội tự cân đối từ nguồn vốn huy động được giao trong chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn năm 2016 để cho vay theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để hoàn trả ngân hàng Chính sách xã hội khi Chương trình được bố trí vốn; Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy đnh.

- Đối với năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, xác định quy mô trình cấp có thẩm quyền; Ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn cho vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ngân hàng Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, TH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ T
HỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 882/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu882/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu882/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016

             • 30/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực