Công văn 8820/VPCP-V.III

Công văn 8820/VPCP-V.III năm 2015 về tổ chức Chương trình tôn vinh các tổ chức, cá nhân đóng góp an sinh xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8820/VPCP-V.III tôn vinh tổ chức cá nhân đóng góp an sinh xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8820/VPCP-V.III
V/v tổ chức Chương trình tôn vinh các t chức, cá nhân đóng góp ASXH vùng ĐBSCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Xét đề nghị của Thường trực Ban Ch đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 4531-CV/BCĐTNB ngày 08 tháng 10 năm 2015 về việc tổ chức Chương trình tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp an sinh xã hội cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương tổ chức Chương trình tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp an sinh xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phi hợp với y ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan cân nhắc tổ chức chung Chương trình với sự kiện khác để bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; báo cáo cụ th nội dung, chương trình trước khi trin khai, thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thng, các Phó Thủ tưng CP;
- U
BND thành ph Cần Thơ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC;
-
Lưu: VT, V.III (3b)

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8820/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8820/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8820/VPCP-V.III tôn vinh tổ chức cá nhân đóng góp an sinh xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8820/VPCP-V.III tôn vinh tổ chức cá nhân đóng góp an sinh xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8820/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8820/VPCP-V.III tôn vinh tổ chức cá nhân đóng góp an sinh xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8820/VPCP-V.III tôn vinh tổ chức cá nhân đóng góp an sinh xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015

              • 27/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực