Công văn 8825/VPCP-KTTH

Nội dung toàn văn Công văn 8825/VPCP-KTTH 2023 dự thảo Nghị quyết giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2024


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8825/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế, trong nước dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm và không đồng đều; giá một số hàng hoá cơ bản, dầu thô tiếp tục biến động mạnh; rủi ro về nợ công và các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản ở nhiều quốc gia còn hiện hữu; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực diễn biến phức tạp… Trong nước, có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập, khó khăn nội tại kéo dài; sản xuất kinh doanh, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; năng lực, khả năng chống chịu của doanh nghiệp, người dân bị bào mòn; rủi ro về chuỗi cung ứng, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, suy yếu…

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (dự thảo Nghị quyết) cần được Bộ, ngành quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2024 gắn với chỉ tiêu cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 năm 2023, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Nhiệm vụ, giải pháp cần bám sát Kết luận số 64-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

b) Danh mục nhiệm vụ/đề án cụ thể gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2024, có đầy đủ thông tin về tiến độ, sản phẩm đầu ra, cấp trình.

c) Các chỉ tiêu đề xuất phải phản ánh trực tiếp tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao; thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia hoặc có thể tính toán trực tiếp thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được thu thập và theo dõi liên tục; bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu và có khả năng so sánh với dữ liệu quá khứ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan tại điểm 1 nêu trên để xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 để xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8825/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8825/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8825/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8825/VPCP-KTTH 2023 dự thảo Nghị quyết giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8825/VPCP-KTTH 2023 dự thảo Nghị quyết giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2024
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8825/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành10/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8825/VPCP-KTTH 2023 dự thảo Nghị quyết giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2024

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8825/VPCP-KTTH 2023 dự thảo Nghị quyết giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2024

              • 10/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực