Công văn 883/TTg-ĐMDN

Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt cổ phần hóa đơn vị Tập đoàn cao su Việt Nam 2014 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt kế hoạch CPH đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn CN cao su Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (công văn số 194/HĐTVCSVN-ĐMDN ngày 14 tháng 4 năm 2014) ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1726/BNN-QLDN ngày 02 tháng 6 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1613/LĐTBXH-LĐTL ngày 15 tháng 5 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2958/BKHĐT-PTDN ngày 14 tháng 5 năm 2014), Tài chính (công văn số 6078/BTC-TCDN ngày 12 tháng 5 năm 2014), Nội vụ (công văn số 1469/BNV-TCBC ngày 8 tháng 5 năm 2014) về kế hoạch cổ phần hóa các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện cổ phần hóa nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ đối với các công ty sau đây:

a) Năm 2014:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bà Rịa,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tân Biên,

b) Năm 2015:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phú Riềng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Long,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Lộc Ninh.

2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị nêu trên thực hiện cổ phần hóa theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 883/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu883/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2014
Ngày hiệu lực11/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt cổ phần hóa đơn vị Tập đoàn cao su Việt Nam 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt cổ phần hóa đơn vị Tập đoàn cao su Việt Nam 2014 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu883/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành11/06/2014
        Ngày hiệu lực11/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt cổ phần hóa đơn vị Tập đoàn cao su Việt Nam 2014 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 883/TTg-ĐMDN phê duyệt cổ phần hóa đơn vị Tập đoàn cao su Việt Nam 2014 2015

              • 11/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực