Công văn 883/TTg-KTN

Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất tại Sơn La


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TTg-KTN
V/v hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6477/BTC-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2013, về việc hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

a) Tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620 ha, trong đó:

- Hỗ trợ đất sản xuất cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất tại điểm tái định cư ít hơn diện tích đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi (chênh lệch diện tích đất bị thu hồi so với diện tích đất được giao tại điểm tái định cư) là 13.240 ha;

- Hỗ trợ đất sản xuất của hộ không phải di chuyển và hộ sở tại bị thu hồi đất là 15.380 ha;

b) Mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha; tổng nhu cầu vốn hỗ trợ là 1.373,760 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm:

a) Căn cứ nội dung tại mục 1 nêu trên, xác định diện tích đất thực tế được hỗ trợ cho từng đối tượng để quy định hỗ trợ cụ thể.

Trường hợp diện tích đất xác định cho từng đối tượng nhỏ hơn diện tích đất nêu tại điểm a, mục 1 trên thì hỗ trợ theo diện tích xác định thực tế; nếu lớn hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần diện tích chênh lệch tăng thêm.

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, diện tích đất sản xuất được hỗ trợ; sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định.

c) Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ tái định cư; hoàn thành toàn bộ công tác thanh, quyết toán chi phí bồi thường về đất trong năm 2013.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ nêu tại điểm b mục 1 trên vào tổng mức đầu tư điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Công Thương, Tài nguyên & MT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Công văn 883/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu883/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực20/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất tại Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất tại Sơn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu883/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/06/2013
        Ngày hiệu lực20/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất tại Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Công văn 883/TTg-KTN năm 2013 hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất tại Sơn La

              • 20/06/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/06/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực