Công văn 8834/BTC-QLCS

Công văn 8834/BTC-QLCS về mua xe nhập khẩu, miễn thuế của Học viện Quốc phòng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8834/BTC-QLCS mua xe nhập khẩu miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8834/BTC-QLCS
V/v mua xe nhập khẩu, miễn thuế của Học viện Quốc phòng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng có Công văn số 365/BQP-KHĐT ngày 9/2/2011 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Học viện Quốc phòng mua 02 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Prado nhập khẩu, miễn thuế phục vụ nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị mua 02 xe ô tô con cho Học viện Quốc phòng:

Tại Công văn số 3299/BQP-KHĐT ngày 24/11/2011 của Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mua xe ô tô phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, trong đó Học viện Quốc phòng đề nghị mua 02 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Prado nằm trong dự toán ngân sách cấp năm 2011.

Ngày 23/5/2012 Bộ Tài chính đã có Công văn số 6932/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP theo đó các Bộ thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí mua sắm trong dự toán năm 2011 đã được chuyển nguồn sang năm 2012 theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện việc mua sắm xe ô tô theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 nêu trên.

2. Về đề nghị nhập khẩu, miễn thuế đối với 02 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Prado cho Học viện Quốc phòng:

- Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu quy định:

“Điều 13. Xét miễn thuế

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế:

1. Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu.”

- Tại khoản 1 Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 quy định:

“Điều 105. Các trường hợp miễn thuế

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm (chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch hàng hóa nhập khẩu và phân loại theo hai danh mục riêng: danh mục thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và danh mục nguồn vốn ngân sách địa phương).”

- Tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

“Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng.

9. Vũ khí, khí tài nguyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 18 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính quy định cụ thể.”

- Tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa

d) Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp loại xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Prado thuộc loại hàng hóa trong nước chưa sản xuất được và có trong Danh mục hàng hóa nhập khẩu đã được Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng từ đầu năm, thì Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng được miễn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế giá trị gia tăng cho Học viện Quốc phòng khi nhập khẩu 02 xe ô tô nêu trên để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, đề nghị Học viện Quốc phòng nộp thuế theo chế độ quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Quốc phòng được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- Học viện Quốc phòng;
- Vụ I, Vụ CST, TCHQ;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8834/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8834/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2012
Ngày hiệu lực03/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8834/BTC-QLCS mua xe nhập khẩu miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8834/BTC-QLCS mua xe nhập khẩu miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8834/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành03/07/2012
        Ngày hiệu lực03/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8834/BTC-QLCS mua xe nhập khẩu miễn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8834/BTC-QLCS mua xe nhập khẩu miễn thuế

           • 03/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực