Công văn 8855/BCT-ĐL

Công văn 8855/BCT-ĐL năm 2017 về phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8855/BCT-ĐL 2017 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8855/BCT-ĐL
V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện

Trong thời gian vừa qua, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tỉnh thường xuyên đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch thuần túy dựa trên đề xuất của các doanh nghiệp mà chưa có cách tiếp cận, nghiên cứu tổng thể về khai thác tiềm năng thủy điện, chưa thực sự phù hợp với quy hoạch điện lực của Tỉnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.

Để quản lý hiệu quả quy hoạch thủy điện theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng phát triển thủy điện chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 5102/BCT-TCNL ngày 09 tháng 6 năm 2017, trong đó chỉ đạo chưa xem xét, nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch đối với các DATĐ có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 MW.

- Việc xem xét để bổ sung các DATĐ vừa và nhỏ vào quy hoạch phải tuân thủ các tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương và đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực của Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tờ trình và hồ sơ quy hoạch bổ sung nguồn thủy điện vừa và nhỏ trình đồng bộ trong Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (theo kỳ quy hoạch 5 năm). Bộ Công Thương sẽ xem xét thẩm định song song Quy hoạch thủy điện vừa, nhỏ và Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có có tiềm năng phát triển thủy điện phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở CT các tỉnh có DATĐ;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8855/BCT-ĐL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8855/BCT-ĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8855/BCT-ĐL

Lược đồ Công văn 8855/BCT-ĐL 2017 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8855/BCT-ĐL 2017 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8855/BCT-ĐL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8855/BCT-ĐL 2017 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8855/BCT-ĐL 2017 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

           • 22/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực