Công văn 8857/BNN-PCTT

Công văn 8857/BNN-PCTT năm 2017 về Đề xuất sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8857/BNN-PCTT 2017 sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8857/BNN-PCTT
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Ngày 04/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định, công tác phòng, chống thiên tai đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong phân cấp ứng phó, truyền tin thiên tai và đã thành lập được cơ quan chuyên trách phòng, chng thiên tai ở cấp Trung ương,...; nhưng cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Để việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung được phù hợp và sát với yêu cầu thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, bất cp trong quá trình thực hiện Nghị định nêu trên, nhất là về hệ thống cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế vận hành bộ máy quản lý nhà nước và cơ quan điều phối liên ngành phòng, chống thiên tai các cấp; lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, đặc biệt là lực lượng dân sự trong ứng phó thiên tai tại cơ sở để đảm bảo ứng phó kịp thời, tại chỗ khi có tình huống thiên tai; hiệu lực, hiệu quả thực thi; nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai nói chung, đặc biệt là nguồn lực cho hoạt động ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể (nếu có).

Văn bản đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai) trước ngày 03/11/2017 để tổng hợp.

Đề nghị các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PCTT (VT, ƯPKP.5b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

_______________________

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục ng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8857/BNN-PCTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8857/BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8857/BNN-PCTT

Lược đồ Công văn 8857/BNN-PCTT 2017 sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8857/BNN-PCTT 2017 sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8857/BNN-PCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8857/BNN-PCTT 2017 sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP phòng chống thiên tai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8857/BNN-PCTT 2017 sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP phòng chống thiên tai

             • 20/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực