Công văn 8858/VPCP-QHQT

Công văn 8858/VPCP-QHQT giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án “Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa”, tỉnh Phú Yên do nước ngoài đầu tư 100% vốn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8858/VPCP-QHQT giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 8858/VPCP-QHQT
V/v giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án “Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa”, tỉnh Phú Yên do nước ngoài đầu tư 100% vốn

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng (TC II), Công an (TC V), Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền Thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 281/BKH-GS&TĐĐT ngày 26 tháng 11 năm 2009), báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (văn bản số 2554/UBND-ĐTXD ngày 27 tháng 10 năm 2009), xung quanh việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa” tại tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH một thành viên Galileo Investment Group Việt Nam đầu tư 100% vốn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Dự án “Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa” theo đúng tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án, tiến độ thực hiện việc góp vốn đã được Nhà đầu tư cam kết. Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết của Dự án, không có khả năng triển khai Dự án theo tiến độ mà không có lý do chính đáng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phải kịp thời nhắc nhở, đôn đốc và kiên quyết xử lý thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án và các Bên liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính Công văn 8858/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8858/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2009
Ngày hiệu lực11/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8858/VPCP-QHQT giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8858/VPCP-QHQT giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8858/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/12/2009
        Ngày hiệu lực11/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8858/VPCP-QHQT giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8858/VPCP-QHQT giám sát tiến độ và khả năng triển khai Dự án Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

              • 11/12/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/12/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực