Công văn 886/CT-TTHT

Công văn 886/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 886/CT-TTHT thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH DS INTERNATIONAL
Địa chỉ: Phòng 9.11, TN Etown 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0304183002

Trả lời văn thư số 02.15/DS-TAX ngày 12/9/2015 và văn thư bổ sung hồ sơ số 09.15/DS-TAX ngày 13/01/2016 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) tiếp theo văn bản số 7375/CT-TTHT ngày 14/8/2015, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2011) hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (áp dụng 01/01/2012 đến 31/12/2013):

+ Tại Khoản 1.b Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:

“b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

+ Tại Khoản 2.b Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu bin cung cấp cho tchức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng số 01/10.HS-DS ngày 01/01/2010; 01/11.HS-DS ngày 01/01/2011 với khách hàng A ở nước ngoài (Hansae co.ltd tại Hàn Quc) cung cp dịch vụ kim tra chất lượng sản phẩm do khách hàng A đặt hàng tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, dịch vụ cung cấp được thực hiện, hoàn thành trước ngày 01/01/2014 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2b Điu 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTr 2;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT.

86-2016/NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 886/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu886/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 886/CT-TTHT thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 886/CT-TTHT thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu886/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 886/CT-TTHT thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 886/CT-TTHT thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 28/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực