Công văn 886/TCT-CS

Công văn 886/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 886/TCT-CS 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã được thay thế bởi Công văn 4585/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 886/TCT-CS 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam
(Địa chỉ: đường 3B, KCN Amata, Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Ngày 04/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2014-FIN đề ngày 20/10/2014 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư. Sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư mở rộng như sau:

“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.”

Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, năm 2007, Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000199 thay đổi lần thứ nhất ngày 23/07/2007 và thực hiện di chuyển địa điểm đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh sang khu công nghiệp tại Đồng Nai thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thu nhập của Công ty từ các hoạt động đăng ký tại Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000199 thay đổi lần thứ nhất ngày 23/07/2007 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển địa điểm đến địa bàn ưu đãi đầu tư, cụ thể: miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo, không được hưởng ưu đãi về thuế suất.

Trường hợp năm 2008, 2009 Công ty được cấp các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thực hiện dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp, thực hiện quyền nhập khẩu, thực hiện quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ thì các hoạt động nêu trên là hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty. Công ty áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng theo quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng thời kỳ thực hiện dự án đầu tư mở rộng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Các Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 886/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu886/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2015
Ngày hiệu lực16/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 886/TCT-CS 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 886/TCT-CS 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu886/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành16/03/2015
        Ngày hiệu lực16/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 886/TCT-CS 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 886/TCT-CS 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp