Công văn 8866/VPCP-QHQT

Công văn 8866/VPCP-QHQT năm 2015 về kết quả đề án “Tình hình thực thi cam kết xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 của Việt Nam và giải pháp” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8866/VPCP-QHQT thực thi cam kết xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN Việt Nam và giải pháp 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8866/VPCP-QHQT
V/v Kết quả đề án “Tình hình thực thi cam kết xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 của Việt Nam và giải pháp”

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
-
Bộ Ngoại giao;
-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 10240/TTr-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2015) về kết quả Đề án “Tình hình thực thi cam kết xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 của Việt Nam và giải pháp”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên cả ba tr cột của Cộng đồng ASEAN.

2. Giao Bộ Công Thương:

- Chủ trì, điều phối các hoạt động hội nhập kinh tế nói chung và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan đến thực thi AEC vào cuối năm nay.

- Chủ trì đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đồng thuận xã hội đối với mục tiêu xây dựng AEC; Nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền để nâng cao hiệu quả hoạt động này với xã hội, đặc biệt các doanh nghiệp; Tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn, truyền thông trong việc quảng bá thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế tới mọi đối tượng.

3. Các Bộ, Ngành liên quan:

- Trong phạm vi chức năng của mình triển khai các biện pháp thực hiện nghiêm túc các cam kết AEC; phê chuẩn và ban hành các văn bản pháp lý để thực thi các gói cam kết về dịch vụ, đầu tư, dỡ bỏ rào cản thuế và phi thuế... theo đúng tinh thần các cam kết.

- Tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia cần khẩn trương rà soát quy trình, cơ sở kỹ thuật để vận hành hệ thống thông suốt.

4. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thường xuyên cập nhật, báo cáo Trưng Ban chỉ đạo các vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ Cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp về lợi ích và sự chuẩn bị cần thiết để tham gia Cơ chế một cửa ASEAN.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh trong tương quan với các nước ASEAN, đặc biệt khắc phục các bất cập trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang bị đánh giá thấp so với các nước như: minh bạch hóa chính sách, thủ tục thuế, hải quan.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tổ chức sắp xếp lại các cơ s đào tạo nghề, xây dựng chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kết quả Đề án nêu trên để đảm bảo việc xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
TTgCP, các PTTgCP;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT(3b).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8866/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8866/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8866/VPCP-QHQT thực thi cam kết xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN Việt Nam và giải pháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8866/VPCP-QHQT thực thi cam kết xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN Việt Nam và giải pháp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8866/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8866/VPCP-QHQT thực thi cam kết xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN Việt Nam và giải pháp 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8866/VPCP-QHQT thực thi cam kết xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN Việt Nam và giải pháp 2015

              • 28/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực