Công văn 8873/BGTVT-MT

Công văn số 8873/BGTVT-MT về việc góp ý kiến cho dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8873/BGTVT-MT Góp ý kiến dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài"


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8873/BGTVT-MT
V/v: Góp ý kiến cho dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài”

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 4649/BTNMT-VCLCS ngày 19/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý kiến cho dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề án đã phân tích, đánh giá tổng quan hiện trạng, nhu cầu phát triển dịch vụ môi trường (DVMT) của Việt Nam, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO về DVMT làm cơ sở để xây dựng quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ chính cho giai đoạn 2009 - 2015 và đề xuất các dự án thành phần để triển khai.

2. Dự thảo Đề án cần được bổ sung một số điểm sau:

a/ Giao thông vận tải là ngành kinh tế có nhu cầu lớn về DVMT như: xử lý các loại phương tiện giao thông cũ nát, xử lý các loại chất thải rắn, lỏng, khí từ hoạt động của phương tiện giao thông và từ hoạt động sản xuất công nghiệp/dịch vụ, .v.v.. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung vai trò của Bộ Giao thông vận tải trong nội dung, tổ chức thực hiện Đề án.

b/ Phần thứ nhất của Đề án: Cần thống kê, định lượng thực trạng DVMT tại Việt Nam và nêu kinh nghiệm của các nước đang phát triển mới gia nhập WTO về phát triển DVMT để có cơ sở chặt chẽ hơn cho việc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, đặc biệt là việc hình thành Tập đoàn DVMT của Nhà nước.

c/ Phần thứ hai và thứ ba của Đề án: Đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ và các dự án cần tập trung xử lý về lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

- Phát triển dịch vụ kiểm tra khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đặc biệt là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

- Xây dựng trạm tiếp nhận và xử lý chất thải công nghiệp và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt đã bị loại bỏ.

- Xây dựng trạm tiếp nhận và xử lý chất thải rắn, lỏng từ tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cũng không đề cập tới nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải (Mục IV Điều 1), do đó đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến góp ý của Bộ Giao thông vận tải để Quý Bộ tham khảo, hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8873/BGTVT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8873/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2008
Ngày hiệu lực04/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8873/BGTVT-MT

Lược đồ Công văn 8873/BGTVT-MT Góp ý kiến dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8873/BGTVT-MT Góp ý kiến dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8873/BGTVT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành04/12/2008
        Ngày hiệu lực04/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8873/BGTVT-MT Góp ý kiến dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8873/BGTVT-MT Góp ý kiến dự thảo Đề án “Phát triển dịch vụ môi trường phù hợp quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài"

              • 04/12/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/12/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực