Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK

Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để quản lý chặt chẽ phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận), Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 18 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo một số yêu cầu sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức hủy phôi giấy chứng nhận hư hỏng.

2. Trước khi thực hiện hủy phôi giấy chứng nhận cần lập Bảng thống kê phôi giấy chứng nhận hư hỏng để Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận hư hỏng của Sở kiểm tra trước và trong quá trình hủy; ký xác nhận sau khi hoàn thành việc hủy phôi giấy chứng nhận.

3. Địa điểm, thời gian và hình thức hủy phôi giấy chứng nhận do Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận quyết định (có thể lựa chọn một trong các hình thức như cắt ngang phôi, đốt, nghiền nhỏ, làm tan bằng hóa chất v.v…)

4. Phải lập Biên bản về việc hủy phôi giấy chứng nhận hư hỏng; trong đó phải thể hiện các nội dung: thời gian, địa điểm tổ chức hủy, thành phần Hội đồng tham gia, cách thức hủy phôi giấy chứng nhận; số lượng phôi đã hủy; có Bảng thống kê phôi giấy chứng nhận hư hỏng đã bị hủy kèm theo (liệt kê cụ thể số sêri phát hành các phôi hủy).

5. Biên bản hủy phôi giấy chứng nhận cùng Bảng thống kê phôi giấy chứng nhận hư hỏng đã hủy phải được lưu trữ trong hồ sơ quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận tại Sở và đơn vị có phôi giấy chứng nhận hủy.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phải đăng trên Website của Sở và gửi báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai (qua Cục Đăng ký và Thống kê) về những sêri phôi giấy chứng nhận đã hủy.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Q.TCT Phùng Văn Nghệ (để b/c);
- Trang Web của Tổng cục Quản lý đất đai;
- Lưu VT, VP(TH), CKTK, ĐKĐĐ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu888/TCQLĐĐ-CĐKTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu888/TCQLĐĐ-CĐKTK
     Cơ quan ban hànhTổng cục Quản lý đất đai
     Người kýLê Văn Lịch
     Ngày ban hành01/08/2011
     Ngày hiệu lực01/08/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 888/TCQLĐĐ-CĐKTK hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng

           • 01/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực