Công văn 889/UBDT-CSDT

Công văn 889/UBDT-CSDT năm 2016 áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 889/UBDT-CSDT áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/UBDT-CSDT
V/v: áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 12272/BTC-NSNN ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chun nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi nghiên cứu, y ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Giai đoạn 2016-2020 việc xác định, phân loại hộ nghèo được thực hiện theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ về ban hành chun nghèo tiếp cận đa chiều. Tuy nhiên, do lần đầu tiên áp dụng chun nghèo theo tiêu chí mới nên khó tránh khỏi một s vướng mắc như cách hiu còn khác nhau trong một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu s “quan niệm đã được phê duyệt là hộ nghèo thì được hưởng chính sách”. Do vậy nếu thực hiện ngay việc áp dụng các chính sách cho từng loại hộ nghèo (hộ nghèo thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội) sẽ rất khó khăn trong việc hướng dẫn tổ chức thực hiện.

y ban Dân tộc đ nghị trong thời gian Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chưa phân loại được số liệu hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đ nghị tiếp tục áp dụng chính sách giai đoạn 2016 -2020 đối với hộ nghèo (không phân biệt loại nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều cho đến thời Điểm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố số liệu chính thức.

Đnghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm công bố công khai số liệu hộ nghèo phân loại theo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để các Bộ, ngành có căn cứ xây dựng, hướng dẫn, áp dụng chính sách giai đoạn 2016 - ­2020.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 889/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu889/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2016
Ngày hiệu lực16/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 889/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 889/UBDT-CSDT áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 889/UBDT-CSDT áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu889/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành16/09/2016
        Ngày hiệu lực16/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 889/UBDT-CSDT áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 889/UBDT-CSDT áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2016

             • 16/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực