Công văn 8890/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 8890/VPCP-CN 2023 chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại Ninh Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8890/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vào Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8858/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2023), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 8350/BTC-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8181/BKHĐT-PTHTĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023) về chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vào Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, báo cáo rõ: (i) Sự cần thiết điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 để có đủ căn cứ thực hiện đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định của pháp luật; (ii) Việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện Dự án; hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2023 để xử lý dứt điểm đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8890/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8890/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8890/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 8890/VPCP-CN 2023 chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8890/VPCP-CN 2023 chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại Ninh Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8890/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành13/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8890/VPCP-CN 2023 chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8890/VPCP-CN 2023 chủ trương đầu tư Quốc lộ 27 đoạn còn lại Ninh Thuận

              • 13/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực