Công văn 89/UBND-VX

Công văn 89/UBND-VX chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 89/UBND-VX chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 89/UBND-VX
V/v chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính.

 

Qua xem xét Tờ trình số 169/TTr-LĐTBXH ngày 19/12/2007 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin chủ trương chi kinh phí trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh;

Căn cứ Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 67 của Chính phủ;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội được phân cấp cho huyện, thị xã thực hiện theo quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Riêng năm 2008, thống nhất để lại cho Sở Lao động - TBXH 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội để trực tiếp chi trợ giúp đột xuất cho các đối tượng thuộc những trường hợp cụ thể như sau:

a. Đối tượng là thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng gặp khó khăn do bệnh tật hoặc tai nạn đột xuất (không thuộc quy định tại Điều 6, Nghị định 67) mà bản thân và gia đình thật sự khó khăn về tài chính: Được trợ giúp với mức chi cao nhất là 400.000 đ (bốn trăm ngàn đồng)/người (trong năm không quá 02 lần/01 đối tượng).

b. Đối tượng là người lang thang, lở đường xa nơi cư trú do bị tai nạn, bệnh hoạn đột xuất, không có tiền về quê: Được trợ giúp với mức chi cao nhất là 300.000 đ (ba trăm ngàn đồng)/01 đối tượng.

2. Riêng đối tượng hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất do thành viên trong gia đình bị bệnh nặng, chi phí điều trị cao do Quỹ 139 (Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh) trợ giúp trên cơ sở hoàn cảnh thực tế từng trường hợp.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm phân bổ nguồn đảm bảo xã hội cho các địa phương và Sở Lao động - TBXH theo chủ trương của UBND tỉnh và kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chi đúng mục đích, đối tượng và quyết toán theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện theo nội dung Công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó CT-VH-XH;
- Chánh, Phó VPVHXH;
- UBND huyện, TX (để t/h);
- CV khối Văn-Xã;
,- Lưu: VP (SCV-05)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 89/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu89/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2008
Ngày hiệu lực21/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 89/UBND-VX

Lược đồ Công văn 89/UBND-VX chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 89/UBND-VX chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu89/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành21/01/2008
        Ngày hiệu lực21/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 89/UBND-VX chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 89/UBND-VX chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội

            • 21/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực