Công văn 89/XTTM-QLXT

Công văn 89/XTTM-QLXT năm 2019 trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 89/XTTM-QLXT 2019 vướng mắc doanh nghiệp áp dụng giá dịch vụ thực hiện khuyến mại


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/XTTM-QLXT
V/v trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Kiểm toán FAC tại công văn số 126/2018/FACNT ngày 12 tháng 12 năm 2018 trên hệ thống tiếp nhận và trả lời doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với các nội dung nêu tại mục số 1, 2, 3, 4, 5, 8 trong công văn kiến nghị:

Khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại quy định: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”, do vậy Công ty cần xác định các nội dung tại các mục nêu trên là hoạt động dành cho khách hàng đ xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hoạt động khuyến mại) hay chính sách của thương nhân dành cho đối tác hợp tác kinh doanh. Trường hợp là hoạt động khuyến mại thì sẽ phải tuân th các quy định của pháp luật về khuyến mại (Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

2. Đối với các nội dung đã nêu tại nội dung mục số 6 trong công văn kiến nghị:

Trường hợp thương nhân khuyến mại bằng hình thức giảm giá dịch vụ phòng ngủ hay còn gọi là bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (quy định tại Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) thì thương nhân phải tuân thủ quy định về tổng thời gian thực hiện khuyến mại tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Trường hợp thương nhân thực hiện tổ chức chương trình khách hàng thưng xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì không bị hạn chế về tổng thời gian thực hiện khuyến mại theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

3. Đối với các nội dung đã nêu tại nội dung mục số 7 trong công văn kiến nghị:

Trường hợp thương nhân khuyến mại bằng hình thức giảm giá dịch vụ phòng ngủ hay còn gọi là bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (quy định tại Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) thì thương nhân phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hạn mức giảm giá, thời gian thực hiện khuyến mại giảm giá.

Cục Xúc tiến thương mại trao đi để Công ty TNHH Kiểm toán FAC được biết.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại - Cục Xúc tiến thương mại.

Địa chỉ: 20 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 826 4688 (máy lẻ 53); Fax: 043 9348142./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ tr
ưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục trưng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cổng Thông tin điện t của Chính phủ);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLXT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hoàng Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 89/XTTM-QLXT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu89/XTTM-QLXT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2019
Ngày hiệu lực14/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 89/XTTM-QLXT

Lược đồ Công văn 89/XTTM-QLXT 2019 vướng mắc doanh nghiệp áp dụng giá dịch vụ thực hiện khuyến mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 89/XTTM-QLXT 2019 vướng mắc doanh nghiệp áp dụng giá dịch vụ thực hiện khuyến mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu89/XTTM-QLXT
        Cơ quan ban hànhCục Xúc tiến thương mại
        Người kýLê Hoàng Tài
        Ngày ban hành14/01/2019
        Ngày hiệu lực14/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 89/XTTM-QLXT 2019 vướng mắc doanh nghiệp áp dụng giá dịch vụ thực hiện khuyến mại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 89/XTTM-QLXT 2019 vướng mắc doanh nghiệp áp dụng giá dịch vụ thực hiện khuyến mại

           • 14/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực