Công văn 890/BNV-TL

Công văn 890/BNV-TL năm 2011 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 890/BNV-TL 2011 truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ công chức cấp xã


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/BNV-TL
V/v truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 4904/BHXH-BT ngày 10/11/2010 và công văn số 853/BHXH-BT ngày 09/3/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đối tượng và thời gian truy thu:

Để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với tất cả cán bộ, công chức cấp xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng mà không thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương theo chức danh chuyên trách hoặc chức danh chuyên môn quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Trường hợp đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần hoặc đã nghỉ hưu, nếu có yêu cầu thì cũng thực hiện truy thu để làm căn cứ tính lại chế độ theo đúng quy định.

2. Nội dung và mức truy thu:

Thống nhất với đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo phương án 1 (chỉ truy thu để tính thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất).

Sau thời điểm truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các đối tượng này, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở giải quyết tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng mà không thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
trưng (để báo cáo);
- T
hứ trưởng Nguyn Duy Tng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 890/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu890/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 890/BNV-TL

Lược đồ Công văn 890/BNV-TL 2011 truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ công chức cấp xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 890/BNV-TL 2011 truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ công chức cấp xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu890/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành18/03/2011
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 890/BNV-TL 2011 truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ công chức cấp xã

              Lịch sử hiệu lực Công văn 890/BNV-TL 2011 truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ công chức cấp xã

              • 18/03/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực