Công văn 8900/NHNN-TCKT

Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8900/NHNN-TCKT
V/v bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Ngày 03/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng (TCTD) lập, gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Để đáp ứng đầy đủ hơn về thông tin, số liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN hướng dẫn các TCTD bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày như sau:

1. Đối với tài khoản “275- Cho vay khác” ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (sau đây gọi tắt là Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN) các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai chỉ tiêu:

- Bằng đồng Việt Nam

- Bằng ngoại tệ và vàng

2. Đối với tài khoản “431- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam” và tài khoản “434- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng” ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của hai tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai đối tượng:

- Khách hàng là người cư trú

- Khách hàng là người không cư trú

3. 3. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm hướng dẫn các TCTD gửi bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên theo đúng quy trình tại Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT

Trong thời gian Cục Công nghệ tin học chưa kịp thời xây dựng phần mềm tin học hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý, tổng hợp bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên của các đơn vị, các TCTD có trách nhiệm fax bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên về NHNN (Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ) đúng thời hạn quy định tại Công văn số 6789/NHNN-DBTKTT.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các TCTD phản ánh về NHNN (Vụ Tài chính- Kế toán) để có hướng dẫn xử lý, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- NHNN CN tỉnh, thành phố;
- Cục CNTH;
- Vụ DBTKTT; (để phối hợp)
- Cơ quan TTra Giám sát;
- Lưu VP, TCKT2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8900/NHNN-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8900/NHNN-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2009
Ngày hiệu lực12/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8900/NHNN-TCKT

Lược đồ Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu8900/NHNN-TCKT
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
       Ngày ban hành12/11/2009
       Ngày hiệu lực12/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản

            • 12/11/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực