Công văn 8908/VPCP-KGVX

Công văn 8908/VPCP-KGVX năm 2020 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019-2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8908/VPCP-KGVX 2020 kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8908/VPCP-KGVX
V/v kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020 - 2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 12348/BTC-TCDT đề ngày 07 tháng 10 năm 2019 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020 - 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020 - 2021 của Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp đề xuất của các địa phương liên quan đến điều chỉnh, bổ sung đi tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm phù hp theo đặc thù của từng vùng, miền và điều kiện cụ thể của các địa phương.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, định mức quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (đ b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH,
QHĐP;
-
Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8908/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8908/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2020
Ngày hiệu lực26/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(28/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8908/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8908/VPCP-KGVX 2020 kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8908/VPCP-KGVX 2020 kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8908/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành26/10/2020
        Ngày hiệu lực26/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8908/VPCP-KGVX 2020 kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8908/VPCP-KGVX 2020 kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh

              • 26/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực