Công văn 8910/UBND-VX

Công văn số 8910/UBND-VX về việc mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8910/UBND-VX mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 8910/UBND-VX
Về mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi năm 2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
Sở Y tế;
Sở Tài chính;
Bảo hiểm xã hội thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét đề nghị của Liên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Sở Y tế và Sở Tài chính tại Tờ trình Liên Sở số 6336/LĐTBXH-TC-YT ngày 18 tháng 12 năm 2007 về việc mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau  :

1. Chấp thuận cấp kinh phí cho Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2008 với số tiền là : 34.806.590.000 (Ba mươi tư tỷ tám trăm lẻ sáu triệu năm trăm chín mươi ngàn) đồng để mua 267.743 thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 (Mệnh giá 130.000 đồng/thẻ), gồm : 233.272 thẻ cho người nghèo; 18.060 thẻ cho người hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ và 16.411 thẻ cho người cao tuổi (85 tuổi trở lên).

2. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố) chịu trách nhiệm xét duyệt danh sách đối tượng được mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 và phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện thủ tục mua thẻ và cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cao tuổi và người hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo thành phố thực hiện thủ tục cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB : CT, PCT/TT, VX;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Văn phòng TT BCĐ XĐGN&VL TP;
- Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo TP;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX, KT;
- Phòng VX, TC-TM-DV;
- Lưu: VT, (VX-LC) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8910/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8910/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8910/UBND-VX

Lược đồ Công văn 8910/UBND-VX mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8910/UBND-VX mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8910/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8910/UBND-VX mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi 2008

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8910/UBND-VX mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi 2008

             • 20/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực