Công văn 8917/VPCP-QHQT

Công văn 8917/VPCP-QHQT về giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8917/VPCP-QHQT giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 8917/VPCP-QHQT
V/v giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 4369/BNG-LS ngày 27 tháng 10 năm 2010); Bộ Công an (công văn số 3340/BCA-A81 ngày 30 tháng 11 năm 2010); Bộ Tư pháp (công văn số 4153/BTP-PLHSHC ngày 25 tháng 11 năm 2010) về việc giải mật Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Để tăng cường tính chủ động, tích cực, kịp thời và hiệu quả trong công tác bảo hộ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay, đồng ý đề nghị của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp nêu tại các văn bản trên về việc giải mật Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm của mình chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị trên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- NH: Chính sách XH, Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8917/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8917/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực08/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8917/VPCP-QHQT giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8917/VPCP-QHQT giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8917/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/12/2010
        Ngày hiệu lực08/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8917/VPCP-QHQT giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8917/VPCP-QHQT giải mật Chỉ thị 1737/CT-TTg

             • 08/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực