Công văn 892/CT-CS

Công văn 892/CT-CS năm 2014 về thực hiện chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt tại Thông tư số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC do Tổng cục Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 892/CT-CS 2014 chính sách cơ sở người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/CT-CS
V/v thực hiện chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt tại Thông tư số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC);

Để triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và chế độ, chính sách quy định tại Nghị định và Thông tư nêu trên, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách tại Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC; làm cho lãnh đạo, chỉ huy và người lao động trong các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt hiểu đúng ý nghĩa của chế độ, chính sách; các quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng, chế độ được hưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đã ban hành; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và các cơ sở công nghiệp quốc phòng; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và tiềm lực công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng (Chính sách, Cán bộ, Quân lực, Tài chính, Lao động, tiền lương, Công đoàn) nghiên cứu, nắm chắc nội dung các văn bản quy định; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện. Cơ chế tổ chức xét duyệt, thẩm định thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 19/6/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định, phê duyệt các chức danh được hưởng chế độ của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt thuộc quyền. Đối tượng được hưởng cụ thể căn cứ vào chức danh được phê duyệt và nhiệm vụ được giao; Hội đồng chính sách do cơ quan chính trị chủ trì đề xuất, báo cáo lãnh đạo, chỉ huy cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt xem xét, quyết định.

3. Tổ chức chi trả kịp thời, chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch và thanh quyết toán theo đúng quy định và hướng dẫn của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chủ động giải quyết các vướng mắc, phát sinh theo phạm vi, thẩm quyền; không để sai sót, tiêu cực xảy ra. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời về cơ quan chính trị (chính sách cấp trên).

5. Giao Cục Chính sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nếu có vướng mắc, báo cáo về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 892/CT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu892/CT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2014
Ngày hiệu lực27/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 892/CT-CS

Lược đồ Công văn 892/CT-CS 2014 chính sách cơ sở người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 892/CT-CS 2014 chính sách cơ sở người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu892/CT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Chính trị
        Người kýNguyễn Trọng Nghĩa
        Ngày ban hành27/05/2014
        Ngày hiệu lực27/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 892/CT-CS 2014 chính sách cơ sở người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 892/CT-CS 2014 chính sách cơ sở người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt

           • 27/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực