Công văn 892/LĐTBXH-TCCB

Công văn 892/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về hoàn thiện, phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 892/LĐTBXH-TCCB 2018 phê duyệt Bản mô tả công việc khung năng lực của vị trí việc làm


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/LĐTBXH-TCCB
V/v hoàn thiện, phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 2023/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trên cơ sở Danh mục vị trí việc làm của đơn vị đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 và Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Các đơn vị gửi Bản mô tả công việc, khung năng lực báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/3/2018 để tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Đơn vị tải Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB
.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh
Minh Chí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 892/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu892/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2018
Ngày hiệu lực07/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 892/LĐTBXH-TCCB 2018 phê duyệt Bản mô tả công việc khung năng lực của vị trí việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 892/LĐTBXH-TCCB 2018 phê duyệt Bản mô tả công việc khung năng lực của vị trí việc làm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu892/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành07/03/2018
        Ngày hiệu lực07/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 892/LĐTBXH-TCCB 2018 phê duyệt Bản mô tả công việc khung năng lực của vị trí việc làm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 892/LĐTBXH-TCCB 2018 phê duyệt Bản mô tả công việc khung năng lực của vị trí việc làm

             • 07/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực