Công văn 892/SXD-HT

Công văn 892/SXD-HT năm 2014 thực hiện Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 892/SXD-HT năm 2014 thực hiện 25/2014/QĐ-UBND quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Tĩnh


UBND TỈNH HÀ TĨNH
S XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 892/SXD-HT
V/v thực hiện Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh.

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cp tỉnh;
-
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;
- U
BND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Các Chủ đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc quy định một s nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên hiện nay ở một số địa phương chưa thực hiện và tình trạng xảy ra vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công đào đường, công trình ngầm. Hiện nay việc cấp phép công trình ngầm đô thị, cấp phép đào đường và sử dụng lòng lề đường đã có quy trình, thủ tục nhưng các cơ quan, đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện. Vì vậy để thực hiện tốt quy định này, Sở Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan triển khai một số nội dung sau:

1. Trên cơ sở Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy trình, biểu mẫu để triển khai thực hiện quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn của mình.

2. Cập nhật, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công trình xây dựng ngầm, đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống bể kỹ thuật đô thị, bao gồm dữ liệu về hiện trạng và bản vẽ hoàn công các công trình ngầm đô thị (Các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, hệ thống đấu nối kỹ thuật thể hiện được vị trí, mặt bằng và chiều sâu công trình...); dữ liệu có liên quan về quản lý xây dựng ngầm đô thị (Thông tin về cấp và loại công trình ngầm, quy mô và tính chất công trình, thời gian hoàn thành công trình và tình trạng sử dụng; Thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của chủ sở hữu công trình ngầm; đơn vị sử dụng các công trình ngầm...) và dữ liệu về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (các đồ án quy hoạch đô thị hoặc các đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có trách nhiệm lập, theo dõi và lưu trữ hồ sơ quản lý theo nội dung tại Điều 20 của Quyết định 25/2014/QĐ-UBND và các quy định khác có liên quan; đồng thời phải có báo cáo gửi các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng theo chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, phổ biến các nội dung liên quan để thực hiện việc quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị gửi văn bản để Sở Xây dựng nghiên cứu hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị trực thuộc (Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội);
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, HT2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 892/SXD-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu892/SXD-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2014
Ngày hiệu lực28/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 892/SXD-HT năm 2014 thực hiện 25/2014/QĐ-UBND quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 892/SXD-HT năm 2014 thực hiện 25/2014/QĐ-UBND quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Tĩnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu892/SXD-HT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýPhạm Văn Tình
        Ngày ban hành28/08/2014
        Ngày hiệu lực28/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 892/SXD-HT năm 2014 thực hiện 25/2014/QĐ-UBND quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 892/SXD-HT năm 2014 thực hiện 25/2014/QĐ-UBND quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Tĩnh

             • 28/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực