Công văn 893/TCHQ-KTTT

Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 893/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 242/HQTP-TGTT ngày 24/01/2007 của Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu năm 2005 của Công ty Hợp Ý nhập khẩu theo tờ khai số: 24891/NK/KD/KV3 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu KV3; Qua xem xét hồ sơ và quá trình giải quyết khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục Hải quan; các văn bản hướng dẫn về việc xác định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết khiếu nại lô hàng rượu do Công ty TNHH TM Hợp Ý nhập khẩu theo tờ khai số 24891/NK/KD/KV3 theo đúng thẩm quyền, chế độ quy định.

Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thấy mức giá đã xác định đúng quy định và phù hợp, thì hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục khiếu nại ra tòa Hành chính theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC;)
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT(2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 893/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 893/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/02/2007
Ngày hiệu lực 08/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 893/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 08/02/2007
Ngày hiệu lực 08/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu

Lịch sử hiệu lực Công văn 893/TCHQ-KTTT trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu

  • 08/02/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/02/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực