Công văn 8932/VPCP-KGVX

Công văn 8932/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8932/VPCP-KGVX 2020 đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8932/VPCP-KGVX
V/v đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 4190/LĐTBXH-VPQGGN ngày 23 tháng 10 năm 2020) về dự thảo Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn thiện Tờ trình và Báo cáo nêu trên;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký và chịu trách nhiệm về nội dung Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, gửi Quốc hội theo quy đnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
-
UB về các vấn đề xã hội của QH;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).
PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8932/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8932/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2020
Ngày hiệu lực27/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(29/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8932/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8932/VPCP-KGVX 2020 đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8932/VPCP-KGVX 2020 đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8932/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành27/10/2020
        Ngày hiệu lực27/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (29/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8932/VPCP-KGVX 2020 đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8932/VPCP-KGVX 2020 đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

              • 27/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực