Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT

Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT 2019 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8936/BKHĐT-QLĐT
V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Điều 129 Khoản 13), Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (Điều 95 Khoản 3) của Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của đơn vị mình. Theo đó, nội dung báo cáo gồm 3 phần, cụ thể như sau:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019, theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 2.

- Phn III: Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung theo yêu cầu theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 3.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/02/2020 theo đúng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT của B kế hoạch và Đầu tư để kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Việc gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 được thực hiện đồng thời theo hai hình thức bằng văn bản và gửi trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (xem hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 4).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đu thầu năm 2019 phải đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo chậm trễ (nếu để xảy ra).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT, Cục QLĐT (AH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Trung

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8936/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2019
Ngày hiệu lực28/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT 2019 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT 2019 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu8936/BKHĐT-QLĐT
                Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
                Người kýNguyễn Đức Trung
                Ngày ban hành28/11/2019
                Ngày hiệu lực28/11/2019
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcĐầu tư
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhậtnăm ngoái

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT 2019 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

                        Lịch sử hiệu lực Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT 2019 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

                        • 28/11/2019

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 28/11/2019

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực