Công văn 894/MT-LĐ

Công văn 894/MT-LĐ năm 2017 về công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 894/MT-LD 2017 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/MT-LĐ
V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QLMTLĐ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định k thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP) tính đến ngày 18/8/2017, đã có 51 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (gồm 11 đơn vị thuộc trung ương và 40 đơn vị do các Sở Y tế công bố).

Cục Quản lý môi trường y tế xin cập nhật danh sách, thông tin của 51 tổ chức công b thực hiện quan trc môi trường lao độngđề nghị Văn phòng Bộ Y tế đăng ti trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Trân trọng cm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Văn phòng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, LĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 894/MT-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu894/MT-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực18/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 894/MT-LĐ

Lược đồ Công văn 894/MT-LD 2017 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 894/MT-LD 2017 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu894/MT-LĐ
        Cơ quan ban hànhCục quản lý môi trường Y tế
        Người kýLương Mai Anh
        Ngày ban hành18/08/2017
        Ngày hiệu lực18/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 894/MT-LD 2017 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 894/MT-LD 2017 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

             • 18/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực