Công văn 894/TCHQ-GSQL

Công văn 894/TCHQ-GSQL năm 2016 về dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 894/TCHQ-GSQL năm 2016 dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/TCHQ-GSQL
V/v dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9141/HQHP-GSQL ngày 07/12/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy trình 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Việc dừng hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa ngoài loại hình quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (hàng vận chuyển độc lập, hàng lưu tại kho, bãi, cảng...):

a) Trước mắt thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC của B Tài chính.

b) Về lâu dài, Tổng cục Hải quan sẽ nâng, cấp hệ thống để có chức năng dừng hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với loại hình hàng hóa này và sẽ hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Tng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về Hải quan, Cục CNTT & TK Hải
quan (để t/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
V
ũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 894/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu894/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 894/TCHQ-GSQL năm 2016 dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 894/TCHQ-GSQL năm 2016 dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu894/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 894/TCHQ-GSQL năm 2016 dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 894/TCHQ-GSQL năm 2016 dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan

           • 29/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực