Công văn 8948/VPCP-KTN

Công văn 8948/VPCP-KTN áp dụng quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế về tiêu chuẩn sơn sử dụng để sơn két nước dằn (két ballast) trên tàu biển và thực hiện hợp đồng đóng tàu VNL RUBY do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8948/VPCP-KTN áp dụng quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế tiêu chuẩn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8948/VPCP-KTN
V/v áp dụng các quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế về tiêu chuẩn sơn sử dụng để sơn các két nước dằn (két ballast) trên tàu biển và thực hiện hợp đồng đóng tàu VNL RUBY.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 8685/BGTVT-KHCN ngày 16 tháng 10 năm 2012) và ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (công văn số 3731/CNT-KTSXAT ngày 25 tháng 10 năm 2012) về việc áp dụng các quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế liên quan đến tiêu chuẩn sơn sử dụng để sơn các kết nước dằn (két ballast) trên tàu biểu và việc thực hiện hợp đồng đóng tàu VNL RUBY, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải theo thẩm quyền và theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ, có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên, trong đó có quy định liên quan đến tiêu chuẩn sơn sử dụng để sơn các két nước dằn (két ballast) trên tàu biển; chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện hợp đồng đóng tàu VNL RUBY theo quy định, sớm đưa tàu vào khai thác, sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: TBCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8948/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8948/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8948/VPCP-KTN áp dụng quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế tiêu chuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8948/VPCP-KTN áp dụng quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế tiêu chuẩn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8948/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8948/VPCP-KTN áp dụng quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế tiêu chuẩn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8948/VPCP-KTN áp dụng quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế tiêu chuẩn

              • 07/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực