Công văn 896/C64-P3

Công văn 896/C64-P3 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BCA do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 896/C64-P3 hướng dẫn thực hiện 19/2016/TT-BCA giấy chứng nhận sử dụng quản lý vũ khí 2016


TỔNG CC CẢNH SÁT
CỤC CS QLHC VỀ TTXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/C64-P3
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BCA quy định về huấn luyện, cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đthực hiện Thông tư được nghiêm túc, hiệu quả, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư s 19/2016/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về huấn luyện, cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ (gửi Thông tư kèm theo).

2. Một số vấn đề cần chú ý trong quá trình thực hiện Thông tư:

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát các loại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cá nhân thuộc đơn vị đã được cấp trước đây. Trường hợp, kể từ ngày cấp đến nay đủ 03 năm, đề nghị báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức tập huấn lại theo quy định. Trường hợp, chưa hết 03 năm, cho phép tiếp tục sử dụng. Khi hết thời hạn 03 năm tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ theo quy định.

- Người đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ phải nộp lại giấy chứng nhận, chứng chỉ đã cấp khi không còn công tác, làm việc cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong các trường hợp sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ bị giải th, hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyn đổi; cơ quan, t chức, đơn vị trước đây được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ nay thuộc đối tượng không được trang bị, quản lý, sử dụng theo quy định; cá nhân được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyển công tác khác, nghỉ hưu; kỷ luật, buộc thôi việc...

3. Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, các đơn vị được phép trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã trin khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác này tại một số cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có một số đơn vị việc thực hiện chưa nghiêm túc; tình trạng mất, thất lạc vũ khí, công cụ hỗ trợ và giấy phép sử dụng vẫn còn xảy ra; chưa tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ; hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý còn chưa được chặt chẽ, đảm bảo công tác quản lý theo quy định... Đ tăng cường thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong thời gian tới, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đ nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Đ nghị Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên cập nhật và quán triệt, phổ biến các văn bản mới ban hành về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc. Tiếp tục chấn chỉnh công tác hồ sơ, sổ sách theo quy định; phân công, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, đã qua đào tạo, tập huấn bảo quản, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Định kỳ phải có kế hoạch kiểm tra số vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện có của đơn vị để đánh giá thực lực chất lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ và có văn bản đề nghị thu hồi, thanh lý, tiêu hủy đối với số vũ khí, công cụ hỗ trợ hư hỏng, không còn giá trị sử dụng; số vũ khí, công cụ hỗ trợ chưa được cấp giấy phép phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

- Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 50/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị đơn vị thực hiện nghiêm túc, nếu có khó khăn, vướng mc đề nghị báo cáo về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (qua Phòng 3/C64, ĐT: 069.2321492) để kịp thời hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trần Văn Vệ - PTCT (để báo cáo);
- Đ/c Cục trưởng (để b
áo cáo);
- Lưu VT, P3/C64.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Bùi Thắng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 896/C64-P3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu896/C64-P3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực14/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 896/C64-P3 hướng dẫn thực hiện 19/2016/TT-BCA giấy chứng nhận sử dụng quản lý vũ khí 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 896/C64-P3 hướng dẫn thực hiện 19/2016/TT-BCA giấy chứng nhận sử dụng quản lý vũ khí 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu896/C64-P3
        Cơ quan ban hànhCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
        Người kýBùi Thắng Hòa
        Ngày ban hành14/06/2016
        Ngày hiệu lực14/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 896/C64-P3 hướng dẫn thực hiện 19/2016/TT-BCA giấy chứng nhận sử dụng quản lý vũ khí 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 896/C64-P3 hướng dẫn thực hiện 19/2016/TT-BCA giấy chứng nhận sử dụng quản lý vũ khí 2016

           • 14/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực