Công văn 896/SYT-NVY

Công văn 896/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 896/SYT-NVY 2021 tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/SYT-NVY
V/v tổ chức giám sát đối với người trở về TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- S, ban, ngành thành ph;
- y ban nhân dân thành ph Th Đức và quận, huyện;
- Trung
m Kim soát bệnh tật thành phố;
- Trung t
âm Y tế quận, huyện;
- Bệnh viện công lập, ngoài c
ông lập.

Trước tình hình din biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhm đảm bảo kim soát chặt ch, phòng ngừa ti đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại Thành ph trong giai đoạn hiện nay, S Y tế đề nghị trin khai các nội dung sau:

1. Tất cả các s, ban, ngành, cơ quan, t chc, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ph biến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực:

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (cập nhật trên Trang Thông tin điện tử hcdc.vn): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Bộ Y tế để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo công an địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng, ủy ban nhân dân phường xã, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động kiểm tra, vận động những người trở về Thành phố từ các tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để được hướng dẫn.

(đính kèm Kế hoạch “Giám sát người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
UBND TP (để b/cáo);
- Lưu: V
PS, NVY. VHN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 896/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu896/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2021
Ngày hiệu lực16/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 896/SYT-NVY 2021 tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 896/SYT-NVY 2021 tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu896/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTăng Chí Thượng
        Ngày ban hành16/02/2021
        Ngày hiệu lực16/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 896/SYT-NVY 2021 tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 896/SYT-NVY 2021 tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh

              • 16/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực